Kontakt
Grad Tuzla
ZAVNOBiH-a 11,
75000 Tuzla, BiH
+387 35 307 307
tuzla@tuzla.ba
www.tuzla.ba
Kontakt forma

Vijeme u Tuzli

preuzeto sa FHMZBIH
 Javni pozivi i konkursi
- Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (01. Vatrogasac i 02. Vatrogasac - vozač) (datum objave: 07.01.2015.)

- JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini
- Obrazac za prijavu
- Obrazac za nastavni plan
- Obrazac za nastavni program
- Kriteriji za ocjenjivanje (popunjava Komisija)

- INTERNI OGLAS za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u Službi civilne zaštite (rok za prijavu: 16.12.2014. godine).

- INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (oglas otvoren zaključno sa 18.12.2014.)

- DRUGI JAVNI KONKURS ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA GRADA TUZLA (datum objave: 08.12.2014.)

-Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla
- Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Javnom oglasu za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla


-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

- Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja općine Tuzla (rok za prijavu: 24.11.2014.)

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, u općini Tuzla (datum objave: 15.10.2014.)


-Oglas o javnoj raspravi o Ček listama  Okolinskog  plana upravljanja za rehabilitaciju 13 klizista na magistralnoj cesti M18, dionica Priboj 2-Simin Han1

-Ček lista za LOT 3-Banj Brdo1

-Ček lista za LOT 4-Banj Brdo2

- Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće (datum objave 08.10.2014.)
- Odluka o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće
- Prijavni obrazac za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće

- Javni konkurs za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima,  vlasnicima uništenih stambenih zgrada  prirodnom nesrećom  i koji posjeduju odobrenje za građenje
(datum objave 08.10.2014.)
- Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima,  vlasnicima uništenih stambenih zgrada  prirodnom nesrećom  i koji posjeduju odobrenje za građenje
- PRIJAVNI OBRAZAC za raspodjelu sredstva za pomoć u izgradnji uništenih stambenih zgrada, koje su u momentu prirodne nesreće odnosno na dan 04.05.2014. godine, imale pravomoćno odobrenje za građenje
- Obrazac izjave


- PRVI JAVNI KONKURS ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA OPĆINE TUZLA
  - Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade  na nekretninama u vlasništvu općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata
  - Prijavni obrazac za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata
  - Obrazac izjave
  - Obrazac izjave za kućnu listu


- Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava  za poduzetnike sa područja općine Tuzla 


- EU Program obnove od poplava – javni poziv za MSP (datum objave: 03.09.2014.)


Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po 
Javnom pozivu za podršku projekata organizacija civilnog društva iz oblasti sporta na području općine Tuzla za 2014. godinu.


- Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu


- Rezultati Javnog poziva za organizacije civilnog društva u općini Tuzla za 2014. godinu


- Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“


- Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla za period 2015.-2019. godina (datum objave: 21.07.2014.)


-Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u UO Zavod za urbanizam Općine Tuzla


- JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla
- Prilog 1: Prijavni obrazac
- Prilog 2: Projektni prijedlog
- Prilog 3: Pregled budžeta
- Prilog 4: Logički okvir rada
- Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru
- Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla


- JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla
- Prilog 1: Prijavni obrazac
- Prilog 2: Projektni prijedlog
- Prilog 3: Pregled budžeta
- Prilog 4: Logički okvir rada
- Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru
- Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla


- JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“
- Prilog 1: Prijavni obrazac
- Prilog 2: Projektni prijedlog
- Prilog 3: Pregled budžeta
- Prilog 4: Logički okvir rada
- Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru
- Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“


- Javni poziv za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja općine Tuzla
  Prijavni obrazac


- Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla
(datum objave: 15.05.2014., rok za predaju: 30.05.2014.)
- Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Tuzla
- Prilog 1: Prijedlog projekta
- Prilog 2: Pregled budžeta
- Prilog 3: Logički okvir rada
- Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 5: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru


- JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
(datum objave: 15.05.2014., rok za predaju: 05.06.2014.)
- Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) i druge subjekte u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu
- Prilog 1: Prijedlog projekta
- Prilog 2: Pregled budžeta i plan potrošnje
- Prilog 3: Matrica logičkog okvira
- Prilog 4: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
- Prilog 5: Finansijski indetifikacioni formular
- Prilog 6_Izjava o podobnosti
- Prilog 7: Lista za provjeru


Oglas za dodjelu jedne stambene jedinice na korištenje bez naknade, za potrebe članova prodica šehida-poginulih boraca odnosno ratne vojne invalide općine Tuzla
- Prijavni obrazac


-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora
Kontakt: Grad Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH, tel: +387 35 307 307, e-mail: tuzla@tuzla.ba, web: www.tuzla.ba