Kontakt
Općina Tuzla
ZAVNOBiH-a 11,
75000 Tuzla, BiH
+387 35 307 307
tuzla@tuzla.ba
www.tuzla.ba
Kontakt forma
Vijeme u Tuzli

preuzeto sa FHMZBIH
 Javni pozivi i konkursi
- EU Program obnove od poplava – javni poziv za MSP (datum objave: 03.09.2014.)

Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata organizacija civilnog društva iz oblasti sporta na području općine Tuzla za 2014. godinu.

- Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu

- Rezultati Javnog poziva za organizacije civilnog društva u općini Tuzla za 2014. godinu

- Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“

- Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla za period 2015.-2019. godina (datum objave: 21.07.2014.)

-Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u UO Zavod za urbanizam Općine Tuzla

- JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla
- Prilog 1: Prijavni obrazac
- Prilog 2: Projektni prijedlog
- Prilog 3: Pregled budžeta
- Prilog 4: Logički okvir rada
- Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru
- Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla

- JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla
- Prilog 1: Prijavni obrazac
- Prilog 2: Projektni prijedlog
- Prilog 3: Pregled budžeta
- Prilog 4: Logički okvir rada
- Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru
- Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla

- JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“
- Prilog 1: Prijavni obrazac
- Prilog 2: Projektni prijedlog
- Prilog 3: Pregled budžeta
- Prilog 4: Logički okvir rada
- Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru
- Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“

- Javni poziv za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja općine Tuzla
  Prijavni obrazac

- Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla (datum objave: 15.05.2014., rok za predaju: 30.05.2014.)
- Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Tuzla
- Prilog 1: Prijedlog projekta
- Prilog 2: Pregled budžeta
- Prilog 3: Logički okvir rada
- Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
- Prilog 5: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
- Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
- Prilog 7: Izjava o podobnosti
- Prilog 8: Lista za provjeru


- JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
(datum objave: 15.05.2014., rok za predaju: 05.06.2014.)
- Smjernice za podnositelje prijedloga - organizacije civilnog društva (OCD) i druge subjekte u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu
- Prilog 1: Prijedlog projekta
- Prilog 2: Pregled budžeta i plan potrošnje
- Prilog 3: Matrica logičkog okvira
- Prilog 4: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
- Prilog 5: Finansijski indetifikacioni formular
- Prilog 6_Izjava o podobnosti
- Prilog 7: Lista za provjeru


Oglas za dodjelu jedne stambene jedinice na korištenje bez naknade, za potrebe članova prodica šehida-poginulih boraca odnosno ratne vojne invalide općine Tuzla
- Prijavni obrazac


-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

- Ponovljeni javni poziv za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica, na području općine Tuzla, po projektu „ROMA ACTION (RA)“ (datum objave 25.03.2014.)
  - Obrazac prijave
  - Bodovna lista aplikanata za socijalno stambeno zbrinjavanje po projektu „ROMA ACTION“
  - Rezultati Javnog poziva po projektu ROMA ACTION za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih objekata

Kontakt:Općina Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH, tel: +387 35 307 307, e-mail: tuzla@tuzla.ba, web: www.tuzla.ba